Vallen Verleden Tijd – Het Gezondheidshuys – Weert
Header afbeelding
Oudenakkerstraat 57- 63 6006 BB Weert

Terug naar overzicht

Vallen Verleden Tijd

Jouwfysio, FysioFitnessNederweert en Susanne Maas Praktijk voor Ergotherapie willen u graag informeren over hun cursus valpreventie, Vallen Verleden Tijd (VVT).  VVT is een valpreventie-programma voor gezonde ouderen in Nederland, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het effectief is. Het aantal valincidenten bij ouderen neemt met 46 procent af na deelname aan deze training. Deelnemers geven aan na het programma meer zelfvertrouwen te hebben en minder bang te zijn om te vallen. Ook kunnen ze mogelijke gevaren beter herkennen en hier beter mee omgaan.
De cursus bestaat uit 10 lessen, van 1,5 uur per les en 8-10 personen per groep. Voorafgaand aan de cursus vindt waar nodig een valrisico-analyse plaats. Op basis van deze analyse worden individuele aandachtspunten vastgesteld. In de cursus wordt geoefend met situaties uit het dagelijkse leven.

Parcours  

Het omgaan met verschillende obstakels uit het dagelijkse leven zoals: losse stoeptegels of een schuine trottoirband, een gladde ondergrond, een opstapje om naar een hoge plank te reiken of juist bukken bij een diep kastje en het omgaan met dubbeltaken.

Sport en spel  

Met behulp van een sport- en spelgedeelte oefenen we het veilig bewegen in een drukke omgeving, oversteken van een drukke weg, tussen veel bewegende mensen doorlopen zoals in een winkelcentrum, meerdere handelingen tegelijkertijd uitvoeren.

Valbeweging  

Op dikke matten begeleiden we zorgvuldig het oefenen van valtechnieken en het opstaan na een val. Hierdoor neemt de angst voor het vallen af en krijgt men meer vertrouwen in eigen kunnen.

Bent u een thuiswonende 65-plusser met verhoogd valrisico door recente valincidenten of valangst, kunt u 15 minuten zonder hulpmiddel of met wandelstok wandelen én is er geen sprake van een aandoening waarbij u zich niet mag inspannen, dan mag u deze cursus beslist niet missen! Ook als mobiliteitsproblemen u parten spelen, zoals moeite met handhaven van balans of evenwicht bij gaan, staan, opstaan of traplopen, bent u van harte welkom.

Bij voldoende deelnemers gaat de cursus op 19 november 2019 weer van start op dinsdag van 15.30u tot 17u. De cursuslocatie is sporthal De Bengele in Nederweert. We hebben inmiddels 2 cursussen succesvol afgerond met positieve ervaringen van de deelnemers.

Reflectie deelnemer   

Jos: “Toen deze cursus van start ging, was ik door een pijnlijke val mijn zelfvertrouwen kwijt geraakt, ging steeds krampachtiger lopen en werd voorzichtig in mijn bewegingen. Nu, aan het eind, kan ik zeggen dat ik als 80-jarige tot meer in staat ben dan gedacht. Deze bewustwording zou niet gelukt zijn zonder de zorgvuldige begeleiding van deskundigen, die ons door een knap opgezette training iedere week stimuleerden en uitdaagden. Iedere oudere zou zich deze cursus moeten gunnen.”

De cursus wordt gegeven door Jacques Hendriks en Loek van der Putten, gecertificeerde valtrainingsfysiotherapeuten. Aanvullend kan een ergotherapeutische interventie onderdeel uitmaken van het totaalprogramma. Aan de hand van de ergotherapierichtlijn ‘Valpreventie’ zal ergotherapeut Iris Kunnen-van Bussel beïnvloedbare risicofactoren in kaart brengen en aanpakken, om daarmee de kans op vallen te verkleinen.

Kosten 

De prijs van de cursus bedraagt €195. Verschillende zorgverzekeraars verstrekken vanuit aanvullende verzekeringen een eenmalige vergoeding voor een cursus valpreventie. De individuele valrisico-analyse wordt gedeclareerd als fysiotherapeutisch consult en valt onder de aanvullende zorgverzekering. De ergotherapeutische inzet wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Meld u telefonisch of via de mail aan voor de cursus!

Tel: 0495-625657

Tel: 0495-796959

Emai:  info@fysiofitnessnederweert.nl 

Email: wij@jouwfysio.nl

Publicatiedatum: 28-10-2021