Gespecialiseerde netwerken – Het Gezondheidshuys – Weert
Header afbeelding
Oudenakkerstraat 57- 63 6006 BB Weert

Terug naar overzicht

Gespecialiseerde netwerken

Susanne Maas Praktijk voor Ergotherapie neemt deel aan diverse multidisciplinaire netwerken om u de juiste zorg te kunnen bieden. Ook de fysiotherapeuten, logopedisten en diëtist van het Gezondheidshuys nemen deel aan deze netwerken. Daardoor zijn de lijnen kort binnen uw behandelteam. We overleggen samen over uw zorgplan en als het nodig is, wordt het zorgplan in overleg met u bijgesteld. Tijdens de behandeling ontvangt uw arts één verslag waarin iedere therapeut diens bevindingen noteert. We lichten een aantal netwerken toe:

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten.
Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening, waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een parkinsonpatiënt. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ParkinsonNet een betere kwaliteit van zorg levert tegen lagere kosten.
Drie keer per jaar is er een overleg met alle Parkinson-deskundigen uit regio Weert. Dat zijn: neurologen, een revalidatiearts, de parkinsonverpleegkundige, een geriater, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en ergotherapeuten. Ook is er een jaarcongres voor deze zorgverleners waar ze op de hoogte worden gebracht van de nieuwste ontwikkelingen. Verder organiseert ParkinsonNet Weert twee keer per jaar een informatieavond voor Parkinsonpatiënten en hun naasten.

MS Zorg Nederland

Ook maken wij deel uit van MS Zorg Nederland. Dit is een onafhankelijke organisatie, waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS, met elkaar samenwerken om de meest optimale zorg vorm te geven en toegankelijk te maken. Ook hier zijn diverse specialisten van het SJG Weert aan verbonden. Sinds kort is er ook een gespecialiseerde MS verpleegkundige betrokken.

CVA Samen Zorg

Dit netwerk start binnenkort. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ook hier geldt dat gespecialiseerde zorgverleners de juiste zorg op de juiste plek willen bieden. Net als bij de andere netwerken, is er bij CVA Samen Zorg ook een goede samenwerking met het SJG Weert. Er worden afspraken gemaakt om nog sneller en beter samen te kunnen werken en te zorgen dat de overdracht vanuit het ziekenhuis naar huis of een instelling goed verloopt. Alles met als doel om de hulpvraag van de cliënt zo goed mogelijk te beantwoorden

Publicatiedatum: 28-10-2021